E-ŠKOLA

Ovde se nalaze moduli i predavanja po najnovijem planu i programu za sredne škole usklađeni sa ECDL preporukama.