Plan i aktivnosti za upis đaka u školsku 2017 - 2018-tu

Štampa

Najznačajniji datumi za đake koji upisuju srednju školu su:

  1. 14. Jun od 09-11 časova - kada se polaže završni test iz srpskog jezika
  2. 15.Jun od 09-11 časova  - kada se polaže završni test iz matematike
  3. 16. Jun od 09-11 časova - kada se polaže završni kombinovani test

 

Srećno!