04.12.2018 - Proslavljen je 72 Dan Poljoprivredne škole Priština Lešak

Štampa

Danas je Dan osnivanja naše škole.

Danas je prezentovano sve šta se uradilo od prošle godine do danas.

Prigodnom prezentacijom može se videti uspešan napredak i razvoj u novoj školskoj zgradi.

POGLEDAJ >> PREZENTACIJU