Danas je u našoj školi organizovano predavanje na temu

ODRASTANJE BEZ ALKOHOLA, DROGE, KOCKE, SEKTI I NASILJA


Akreditovani seminar Ministarstva prosvete održali su akreditovani predavači: