4- Osnovne komponente računara i njihov uticaj na performanse računara. Struktura PC-a.

Štampa PDF

Računar u globalnom smislu možemo podeliti na:

 • Centralna računarska jedinica (kućište računara)
 • Periferne uređaje ( sve ono što se povezuje sa kućištem)

Sastavni delovi CENTRALNE RAČUNARSKE JEDINICE (kućišta računara) su:

 1. Napojna jedinica - služi da obezbedi adekvatne napone svim elektronskim komponentama unurar kućišta.
 2. Osnovna matična ploča - u suštini predstavlja skup magistrala (kablova za povezivanje) svih komponenti u računarskom sistemu. Na njojse nalaze završeci magistrala za povezivanje.Završeci unutar kućišta nazivaju se slotovi dok završeci magistrala sa spoljnje strane nazivaju se portovi.
 3. Centralno mesto na matičnoj ploči zauzima glavni čip za sve aritmetičke i logičke operacije nad podacima -  Mikroprocesor - CPU koji se najčešće hladi sa vazdušnim hlađenjem ali posoje i vodena a mogu biti i helijumska.
 4. Memorije: Keš memorija je sastavni deo mikroprocesora koja dostavlja procesoru podatke na obradu, Ram memorija sa privremenim pamćenjem koja služi da zahvati deo sadržaja sa hard diska posle zadate instrukcije (zadatka) korisnika, Hard disk - memorija sa trajnim pamćenjem (koja pamti i posle gašenja računara) je glavno mesto za skladištenje korisničkih podataka, ROM memorija (BIOS) je memorija sa trajnim pamćenjem upisanog sadržaja pri  proizvodnji matićne ploče, baterija koja se nalazi na matičnoj ploči obezbeđuje trajno. napajanje čipa koji pamti sva podeđavanja. Bafer memorija - privemeno pamti sadržaj koji se prenosi u narednom koraku ( COPY - PASTE naredba).
 5. Grafička kartica - je komponenta zadužena za povezivanje sa monitorom i grafički prikaz digitalnih podataka u obliku slike na izlazu. Ona je zadužena za kvalitet grfičkih elemenata na monitoru.
 6. Muzička kartica - je komponenta koja je zadužena za konvertovanje digitalnih podataka u analogne i obratno na svojim izlazima i ulazima. Izlazni portovi služe za povezivanje jednog ili više parova zvučnika dok ulazni portovi za povezivanje mikrofona ili nekog drugog audio uređaja koji svoj anaalogni izlaz može da da računaru na prijem i dalju konverziju u digitalne podatke.
 7. Mrežna kartica - je komponenta zadužena za uspostavljanje komunakacije sa računarima kroz umrežavanje ali takože i za povezivanje na ADSL ili DSL internet vezu.
 8. Faks Modem - je komponenta zaduzena za digitalno komuniciranje na telefonskoj liniji ranije za internet komunikaciju dok mu je danas primarni cilj slanje i primanje fax kopija.
 9. TV i Radio kartica - je komponenta koja daje multimedijalne mogućnosti računara za gledanje analogne televizije i prijem radio talasa za slušanje analognih radio stanica.
 10. Satelitska kartica - je komponenta za povezivanje satelitske antene i prijem satelitskih signala putem računara.
 11. Optički uređaj (CD ROM, DVD ROM, CD Rezač, DVD rezač) - jesu uređaji za korišćenje različitih tipova kompakt diskova kao spoljašnjih memorijskih medijuma.
 12. Fleš memorije  i mobilni hard disk- jedinica spoljašnje memorije
PERIFERNI UREĐAJI su svi oni uređaji koje povezujemo na kućište računara i u zavisnosi od toka podataka delimo ih na ULAZNEIZLAZNE.
 1. Tastatura - ulazni uređaj
 2. Miš - ulazni uređaj
 3. Skeneri - ulazni uređaj
 4. Web kamere - ulazni uređaj
 5. Fotoaparati - ulazni uređaj
 6. Monitor - izlazni uređaj
 7. Zvučnici - izlazni uređaj
 8. Mikrofon - ulazni uređaj
 9. Štampači - izlazni uređaj
 10. Ploteri - izlazni uređaj
Praktičan prikaz na času navedenih delova računara.
English French German Italian Russian

 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou