U školi se realizuje nastavni plan i program Ministarstva prosvete Republike Srbije

za područja rada poljoprivreda, proizvodnja i prerada hrane.

Sa četvorogodišnjim trajanjem;

  1. Poljoprivredni tehničar - KMLESB 4A03S

  2. Veterinarski tehničar -

  3. Prehrambeni tehničar -KMLESB 4A07S

Sa trogodišnjim trajanjem;

  1. Pekar - KMLESB 3A23S

  2. Mesar - KMLESB 3A28S

Nastavnim planom obuhvaćeni su redovni i vanredni učenici.