Štampa PDF
Indeks članka
14-Servisi Interneta (www, elektronska pošta, FTP..)
Internet explorer, korisnički interfejs
Elektronska pošta:
FTP servis smisao i značaj – primena
Sve strane

Učenik mora da:

Razlikuje internet servise

WWW, World Wide Web ili Web

je jedna od usluga Interneta čije se informacije prenose preko protokola koji se zove HTTP. HTTP je skraćenica od engleskog naziva Hypertext Transfer Protocol. Komponente weba su web server, web klijent, HTML (Hypertext Markup Language), URL (Uniform Resource Locator) i HTTP (Hypertext Transfer Protocol). To je protokol, tj. skup pravila koja se koriste za prenos hipertekst dokumenata (Web stranica) između dva računara. Najčešće traženi sadržaji su HTML dokumenti, tj. Web stranice.Web stranica je zapravo tekst kodiran HTML jezikom, koji sadrži linkove, a može sadržati i slike, audio i video zapise. Dok je web sajt (site) skup smisleno povezanih Web stranica koje se nalaze na nekom Web serveru. Pregledanje ovih stranica se vrši putem posebnih programa odnosno web pregledača (Internet ExplorerOpera, Mozilla Firefox, Safari itd.).Web su stvorili Englez Tim Barners Li i Belgijanac Robert Cailliau 1989. godine, radeći u CERN u Genevi u Švicarskoj.Web sajtovi obično imaju svoju URL adresu u sedećem obliku: www.ime_web_sajta.domen