43 - Menjanje tipa sardžaja ćelije sortiranje i filtriranje

Štampa PDF

Uvodni deo

 • Ponavljanje zadnje lekcije
 • Prikaz promena tipova ćelije

Glavni deo

Unos podataka u tabelu po zahtevu korisnika podrazumeva unapred odabir kog tipa će biti podaci u ćeliji u kojoj se unose. Desnim klikom na ćeliju dobijamo meni u kome biramo opciju Format Cells gde ćemo posmatrati prvu karticu u nizu Number. meni format cels

 

Tu se nalazi niz mogućih tipova koje možemo unositi kao sadržaj ćelije i to:

 • General - opšti tip podataka
 • Number - brojčane vrednosti podataka gde se mogu menjati decimalne tačnosti broja koji se unosi, razvrstavanje zarezom hiljade i promena boje podatku ukoliko nosi negativnu vrednost.
 • Currency - novčane vrednosti koje pored decimalne tačnosti daju mogućnost prezentovanja valutne oznake (npr. dinar -din)
 • Accounting - takođe daje vrednost u ćeliji kao valutnu i daje identifikator valute.
 • Date - sadržaj ćelije je datumska vrednost koja se može dati u različitim formatima koji najviše odgovaraju potrebi korisnika.
 • Time - sadržaj ćelije su vrednosti vremena takođe se nude različiti formati
 • Percentage - pored numeričke vrednosti u ćeliji dodaje se i simbol procenta čime se ukazuje na rad sa procentima u kalkulacijama
 • Fraction - sadržaj ćelije su razlomačke veličine koje predstavljaju odnos dva podeljena broja gde se jasno izražava koliko je to celih i koja je ostatak razlomaka sa jednom, dve i tri cifre.
 • Scentific - predstavlja neke napredne opcije za naučna izračunavanja ali kao dodatni instalacioni modul.
 • Text - sadržaj ćelije prikazuje se kao tekstualna - simbolička vrednost bez obzira da li se unose brojčane vrednosti. To je posebno izraženo i značajno kod unosa podataka telefona gde je prva pozivna cifra nula pa ako bi se ostavilo da je podešavanje ćelije brojčana(Number) vrednost onda bi se ta početna nula izgubila. Zato se za takve podatke mora odesiti da je ćelija podešena kao Text i kada se unese broj fiksnog telefona 028 88 972 ostaće početna nula u ćeliji. Slično je i sa matičnim JMBG brojem koji počinje sa nulom. Identifikator da je ćelija podešena kao TEXT je zeleni trouglić u gornjem levom uglu koji daje dodatni pomoćni meni za konverziju podatka u ćeliji.
 • Specijal - daje takođe specijalne dodatne opcije pri nekim složenim obicima podataka
 • Custom - daje mogućnosti izbora gotovih šablona za unos podataka prema već definisanim šablonima.

 

meni format cels-2

 

Sortiranje podataka u tabeli - predstavlja preslaganje podataka po rastućem odnosno opadajućem radosledu selektovanih podataka. Rastući redosled predstavlja slaganje podataka od manjih ka većim ili od A do Z. Po nekada je moguće sortiranje po više kolona odnosno više kriterijuma koji se kombinuju ako se desi u jednoj koloni da postoji mogućnost ponavljanja upisa istih podataka. Npr. u prvoj koloni imamo tri ista imena Ivan u drugoj koloni imamo dva ista prezimena Milosavljević dok u trećoj koloni imamo različite matične brojeve tako da će se napraviti redosledno salaganje podataka po Imenima- Prezimenima- JMBG (jedinstveni matični broj). ( Data - Sort)

slucajna imena

Probna tabela koju ćemo da sortiramo

 

priprema za sortiranje podataka

 

 • Meni za sortiranje i filtriranje meni sort meni sort custom sort

Meni za sortiranje po:

 • Rastućem redosledu - A->Z
 • Opadajućem redosledu Z->A
 • Podešavanje sortiranja po više kriterijuma (Custom Sort)

meni sort custom sort po imenu a rastuci redosled

 

Sortiranje po koloni Ime po rastućem redosldu A to Z


meni sort custom sort po imenu a rastuci redosled -ishod

 • Ishod sortiranja možemo videti na prethodnoj tabeli. meni sort custom sort po imenu a rastuci redosled -opadajuci za prezime
 • Iz prethodno sortirane tabele dodajemo još jedan kriterijum za sortiranje po Prezimenu ali po opadajućem redosledu od Z do A


meni sort custom sort po imenu a rastuci redosled -opadajuci za prezime - ishod

Ishod sortiranja po oba kriterijuma Filtriranje predstavlja izdvajanje podataka na osnovu zadatog kriterijuma podrazumeva prvenstveno postavljanje AutoFiltera opcijom Data - Filter -AutoFilter čime se nad kolonama postavlja padajuća lisata za izdvajanje i prikaz podataka. Ona je uvek podešena na tip ALL da prikaže sve podatke ali između ostalog mođe izdvojiti sva imena koja su Ivan, ili Top 10 ili Custom prema podešenom kriterijumu u zavisnosti od situacije korisnika. Takođe u filteru postoje opcije za automatsko sortiranje Acceding i Decceding (rastući i opadajući redosled podataka.

filtr nad kolonama

Meni za postavljanje filtera nad kolonama daje nam mogućnost izdavjanja podataka. filter nad kolonama-ishod

Ishod usatavljenog filtera nad kolonama jesu strelice na dole uz desnu liniju polja na glavnoj vrstifilter nad kolonama-ishod-podesavanje filtera

Filter nam daje mogućnosti sortiranja po rastućem,opadajućem redosledu i boji polja i izdvajanja npr samo onih ljidi koji se zovu Ivan

 

Završni deo

 • Ponavljanje i uvežbavanje predavanog garadiva
 • Domaći
English French German Italian Russian

 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou