50 - Formatiranje ćelija (broj decimalnih mesta,datum,valutu,procenat,poravnanje,prelom,orjentacija,spajanje ćelija, font,boja sadržaja i pozadine, stil i boja rama ćelije).

Štampa PDF

Uvodni deo

Ponavljanje zadnje lekcije

Isticanje cilja časa

Podesavanje dimenzija, premeštanje, fiksiranje i sakrivanje redova

Glavni deo

 1. Pojam formatiranja ćelije
 2. Izbor tipa podataka koji će se nalaziti u ćeliji
 3. Izbor poravnanja sadržaja koji se nalazi u ćeliji
 4. Izbor linija na ćeliji
 5. Izbor boje u ćeliji
 6. Zaštita ćelije

Unos podataka u tabelu po zahtevu korisnika podrazumeva unapred odabir kog tipa će biti podaci u ćeliji u kojoj se unose.

Desnim klikom na ćeliju dobijamo meni u kome biramo opciju Format Cells gde ćemo posmatrati prvu karticu u nizu Number. Tu se nalazi niz mogućih tipova koje možemo unositi kao sadržaj ćelije i to:

 

 • General - opšti tip podataka
 • Number - brojčane vrednosti podataka gde se mogu menjati decimalne tačnosti broja koji se unosi, razvrstavanje zarezom hiljade i promena boje podatku ukoliko nosi negativnu vrednost.
 • Currency - novčane vrednosti koje pored decimalne tačnosti daju mogućnost prezentovanja valutne oznake (npr. dinar -din)
 • Accounting - takođe daje vrednost u ćeliji kao valutnu i daje identifikator valute.
 • Date - sadržaj ćelije je datumska vrednost koja se može dati u različitim formatima koji najviše odgovaraju potrebi korisnika.
 • Time - sadržaj ćelije su vrednosti vremena takođe se nude različiti formati
 • Percentage - pored numeričke vrednosti u ćeliji dodaje se i simbol procenta čime se ukazuje na rad sa procentima u kalkulacijama
 • Fraction - sadržaj ćelije su razlomačke veličine koje predstavljaju odnos dva podeljena broja gde se jasno izražava koliko je to celih i koja je ostatak razlomaka sa jednom, dve i tri cifre.
 • Scentific - predstavlja neke napredne opcije za naučna izračunavanja ali kao dodatni instalacioni modul.
 • Text - sadržaj ćelije prikazuje se  kao tekstualna - simbolička vrednost bez obzira da li se unose brojčane vrednosti. To je posebno izraženo i značajno kod unosa podataka telefona gde je prva pozivna cifra nula pa ako bi se ostavilo da je podešavanje ćelije brojčana(Number) vrednost onda bi se ta početna nula izgubila. Zato se za takve podatke mora odesiti da je ćelija podešena kao Text i kada se unese broj fiksnog telefona 028 88 972 ostaće početna nula u ćeliji. Slično je i sa matičnim JMBG brojem koji počinje sa nulom. Identifikator da je ćelija podešena kao TEXT je zeleni trouglić u gornjem levom uglu koji daje dodatni pomoćni meni za konverziju podatka u ćeliji.
 • Specijal - daje takođe specijalne dodatne opcije pri nekim složenim obicima podataka
 • Custom - daje mogućnosti izbora gotovih šablona za unos podataka.

 

 

Prezentacija1 - Formiranje ćelije u Exel-u

 

Završni deo

Ponavljanje i uvežbavanje predavanog garadiva

Domaći

English French German Italian Russian

 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou