54 - Pregledanje dokumeta pre štampe štampanje celog dokumeta, pojedinačnih strana i određenog broja kopija.

Štampa PDF

Uvodni deo

Ponavljanje zadnje lekcije

Isticanje cilja časa

Podesavanje dimenzija, premeštanje, fiksiranje i sakrivanje redova

Glavni deo

Priprema za štampu dokumeta File -> Print Preview
Zoom Zumiranje dokumenta
Print meni (ctrl+p)

 • Izbor štampača iz liste ponuđenih štampača (LOKALNI instaliran na našem računaru ili MREŽNO instaliran na nekom od računara iz naše radne grupe u računarskoj mreži)
 • Podešavanje opsega štampe ( ALL sve stranice redom biće odštampane ili PAGE(S) From (Od) To (Do) biće odštampan opseg od-do)
 • Number of copies (Broj kopija)
 • Colate (Razvrstavanje kompletno štampanje kopija po kopija ili kompletno štampanje list po list)
 • Dodatna podešavanja štampača svojstvena zasebno svakom štampaču

Peage Setup

 

 • Podešavanje procentualnog štampanja
 • Podešavanje orjentacije strane
 • Podešavanje margina
 • Podešavanje gornjeg i donjeg zaglavlja (header and futer)
 • Preslikavanje osnovne vrste odnosno osnovne kolone na narednoj stranici dokumenta

 

  Margins - prikazuje trenutni raspored margina na dokumentu
  Peage break preview - pregled drugih sesija dokumenta
  Close - Zatvara postojeće okuženje
  Help - Pomoć

  Izbor podrazumevanog štampača u listi štampača Control Panel -> Printers (Desni klik na novi štampač i izbor opcije Set as Default printers i prebacuje se ikonica za podrazumevani štampač Crni krug sa znakom tačno)

Direktno štampanje jedne kopije preko ikonice iz radnog okuženja za unos podataka.

English French German Italian Russian

 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou