18-Postavljanje adrese primaoca ("za", "kopija", "nevidljiva kopija"). Prijem i slanje elektronske pošte, bez i sa prilogom.

Uvodni deo:

Ponavljanje zadnje lekcije kako bi se nastavilo upoznavanje rada sa elektronskom poštom.

Glavni deo:

Elektronska komunikacija podrazumeva uspostavljanje komunikacije izmedju dve jedinstvene tačke odnosno adrese. Jeda adresa šalje dok duga prima poslate elektronske podatke.

U kreiranju elektronske pošte svaki pošiljalac mora dodati u polju "ZA" jednu ili više E-mail adresa primaoca kojima treba da se isporuči poruka ili elektronski materijal.

Prilikom slanja elektronske pošte pošiljalac može pridodati jedan ili više dodataka(atachnemt)koji ne bi smeli da zauzimaju veliku memoriju, tako po prilogu prihvatljivo je slanje poruke gde ukupan memorijski zbir dodataka ne prelazi 50Mb za HOTMAIL okruženje.

 

Završni deo:

Praktična demonstacija rada slanja i primanja elektronske pošte.

 

Učenik mora da zna:

 1. Postavi adresu primaoca
 2. Pošalje cirkularnu poruku
 3. Doda prilog u okviru elektronske poruke

 

>>>Pogledaj video prezentacije>>>

Hotmail.com okruženje u kome se demonstrira tema časa


English French German Italian Russian

 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou