22-Računarski servisi"u oblaku", rad sa tekstom, tabelama i datotekama.

Pojam servis u " Oblaku" posdazumeva internet servis za primene standardnih poslova svojstvene ličnom računar ali primenjene na virtuelnom računaru na nekom od javnih servera.

Primeri poslova koje možete ovavljati su

 1. Skladištenje podataka na serveru - predstavlja savremeni servis na internetu koji daje mogućnost skladištenja podataka preko svoje web e-mail adrese. Napoznatiji su: Googlov servis je Google drive, Hotmailov servis je Sky drive, Yahoo servis je Drop Box. Tu možemo preneti svoje podatke na njihov server kapaciteta do 20 Gb čime nam ti podaci stoje u "oblacima" bilo gde da se nađemo i pregledamo svoju e-poštu možemo i pristupiti i tim podacima koje smo UPLOAD-ovali.
 2. Servis rad sa office dokumentima kao što su (word, exel, power point) daje mogućnost za timski rad na jednom dokumentu čime se značajno ubrzava rad kada više ljudi istovremeno radi i koriguje dokument. Takođe nije potrebno imati instaliran ofice paket na svom računaru čime se štedi na kupovini licence.
 3. Googl drive daje mogućnost uključivanja dodatnih aplikativnih programa koji su pod licencom googla ako što su (geogebra, matematički, statistički , grafički i drugi programi) što značajno pruža konfor pri radu jer ne opterećujemo naš računar različitim softverskim instalacijama.
 4. Primena organajzera i podsetnika - koji može da obaveštava i lokalne računare ali i da šale SMS poruke
Najnovije mogućnosti sa primenom virtuelnih okruženja daju korisnicima potpunu virtuelizaciju računara tako da korisnik poseduje korisnički pristupne parametre i sa njihovim aktiviranjem dobija kompletan radni virtuelni desktop sa svim aplikacijama bez potrebe za nošenjem svog računara.
Prednosti ovakvog rada u "Oblaku" su očigledne da korisnik svoje podatke može da poseti sa bilo koje tačke sveta gde ima pristup Internetu a nemora da nosti nikakav računar sa sobom već preko pretraživača interneta otvara virtuelni desktop i normalno radi sa potrebnim aplikacijama.

>>>Pogledaj video prezentaciju >>>

Video prezentacija koja demonstrira radno virtuleno okruženje "u oblaku"

English French German Italian Russian

 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou