30 - Formatiranje teksta (slova, oblikovanje, indeksiranje, eksponiranje, boja, promena veličine slova)

Štampa PDF

Uvodni deo

 1. Ponavljanje zadnje lekcije - Pre samog unosa bilo kakvog teksta potrebno je izvršiti pripremna podešavanja izgleda radnog lista.
 2. Isticanje cilja časa - Unosimo osnovni tekst i koristimo osnovne komande HOME-menija.

Glavni deo

Osnovni meni koji nam omogućuje rad na uređenju fonta je HOME meni.

home-meni

Prva podkategorija Clipboard daje nam opcije rada sa pomoćnom memorijom gde su naredbe:
clipboard
 1. Copy - opcija kopiranja teksta ili objekta
 2. Cut - isecanje teksta ili objekta
 3. Paste - pražnjenje bafer memorije posle copy ili cut naredbe.
 4. Format Painter - frši prenos podešavanja sa teksta (veličina, oblik, boja) na drugi tekst koji nema takav izgled - pastiranje samo podešavanja nad tekstom.

Druga podkategorija menija home je font

font

 1. Biramo tip fonta
 2. Veličinu fonta
 3. Postupno uvećavamo odnosno umanjujemo font
 4. Brišemo sav podešavanja ivarćamo font na standardni fabrički
 5. Boldiramo
 6. Italik
 7. Podvlačimo
 8. Precrtavamo tekst
 9. Pišemo indeksno
 10. Pišemo eksponencijalno
 11. Korisimo gotove funkcije konverzije svih slova iz malih u velika ili neka druga podopcija.
 12. Markiramo tekst markerom
 13. Menjamo boju slova
 14. Ostala podešavanja Font katgorije mogu de izvršitiu donjem desnom uglu na strelici podkategorije Font.

Treća podkategorija je rad sa paragrafima

paragraf

 1. Možemo nabrajati pomoću grafičkih simbola -bulica
 2. Nabrajanje pomoću brojčanih ili slovnih oznaka
 3. Više-nivoa nabrajanja za kategorije i podkategorije
 4. Isticanje reada ukoliko je uvučen
 5. Uvlačenje reda za odgovarajući nivo
 6. Sortiranje po rastućem ili opadajućem redosledu
 7. Paragrafiranje ima svrhu pronalaženja viška dodatih praznina ili uvlačenja redova.
 8. Poravnanje uz levu marginu
 9. Centrirano poravnanje
 10. Poravnanje uz desnu marginu
 11. Obostrano poravnanje
 12. Uređenje rastojanja izmedju redova
 13. Farbanje reda
 14. Uokviravanje reda i postavka okvirnih linija
 15. Ostala podešavanja Paragraph katgorije mogu de izvršitiu donjem desnom uglu na strelici podkategorije Paragraph.

Četvrda kategorija je rad sa stilovima teksta

stilovi

 1. Normalni stil podrazumeva osnovni izgled fonta bez ikakvih podešavanja
 2. No spacing - bez prostora
 3. Stil Heading1 - veličina glavnog naslova
 4. Stil Heading2 -podnaslov
 5. Stil Title - Natpis
 6. Sudtitle - Podnaslov
 7. Ostala podešavanja Styles katgorije mogu de izvršitiu donjem desnom uglu na strelici podkategorije Styles.

Ostali stilovi koji postoje prikazuju izgled fonta i stila.  Opcijom Change Stiles daje mogućnost promene stilova i prilagodjavanje korisničkim potrebama.

Peta podkategorija podrazumeva editovanje idnosno izmene nad tekstom i objektima.

editing

 1. Find - služi za pronalaženje ražene reči ili fraze teksta u tekstualnom dokumentu
 2. Replace - služi da izvrši zamenu pronadjene reći sa drugom (Pronadjemo Marko pa zamenimo sa Janko)
 3. Select - opcija selekcije objekata pojedinačnih, grupnih ili svih (ALL)

 

Sve opcije koje smo naveli čine sastavni deo Home menija.

 

POGLEDAJ PREZENTACIJU

Završni deo

 1. Uvežbavanje predavanog gradiva
 2. Zadavanje domaćih zadataka
English French German Italian Russian

 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou