40 - Podešavanje parametara izgleda stranice dokumenta pre štampe (orjentacija, margine, prelom, zaglavlje i podnožje, numeraija stranica.

Štampa PDF

Uvodni deo

 • Isticanje cilja časa
 • Pojam konačno finiširanog i uređenog dokumenta za štampu - prelom stranica

Glavni deo

Još jednom podsećanje gde se nalaze svi elementi radnog lista može se videti na sledećoj slici:

elementi-radnog-lista-u-wordu

File-Print Preview - opcije (prikaz kako štampač vidi naš dokument)

Ovom opcijom prikazuje nam se dokument kako će biti odštampan, odnosno kako su naša podešavanja dokumenta prilagođena podešavanjima štampača.

Naglašavamo da sam štampač ima svoja sopstvena unutrašnja softverska podešavanja gde se upravlja kvalitetom štampe, njegova prihvatna veličina strane, orijentacije dokumenta, neki napredniji štampači koji poseduju DUPLEKSER u sebi mogu automatski štampati dvostrano, takođe se u tim podešavanjima mogu pronaći podešavanja za mrežu.

Dodatno podešavanje dokumenta pre štampe podrazumeva dodatno kontrolisanje dokumenta da li svaka stranica koju vidi štampač izgleda baš onako kako bi mi želeli.

Dešava se da prilikom kucanja vidimo stranicu baš onako kako mi želimo a da se prilikom štampe to na papiru ne slaže. Tu onda imamo neusaglašenost naših podešavanja u wordu sa samim podešavanjima štampača. Tada je neophodno pristupiti dodatnom usaglašavanju podešavanja štampača dok ne dobijemo jednake poglede i u wordu i na izlazu štampača u (Print Preview modu).

Dakle u konačnom finišu još jednom prekontrolišemo nabrajanje stranica kod dokumenta, potpise sadržaja u hederu i futeru, orijentacije lista i širine margina. Ovo se posebno odnosi u slučajevima kada u dokumentu imamo više sesija jer kao što smo naglasili svaka sesija ima sopstvena podešavanja kod koje moramo izvršiti nastavljanje podešavanja iz prethodne sesije da bi dokument dobio ujednačenost podešavanja i ozbiljnost izgleda dokumenta.

Pregled podešavanja štampača može se ilutrovati:

advaced printer

printing shorts

paper quality

 

effects

finishing

services

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POGLEDAJ VIDEO1

 

POGLEDAJ VIDEO2

Završni deo

Demonstacija navedenog

Praktična vežba

English French German Italian Russian

 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou