//

Odaberite zanimanja koja najbolje odgovaraju Vašim psihofizičkim sposobnostima, ličnosti i društvenim potrebama i u kojima imaju najviše izgleda da uspeju.

Čovek kao biloško, psihološko i socijalno biće  želi da zadovolji niz potreba. Mnoge od tih potreba se realizuju u zanimanju kojim se čovek bavi. Praksa je pokazala da je neadekvatan izbor škole uzrok brojnim posledicama, kako za ličnost tako i za društvo u celini.

U sveukupnim aktivnostima pri izboru zanimanja neophodno je voditi računa o činjenicama koje su od presudnog značaja za pravilan izbor zanimanja pored ostalog su:

 • stepen intelektualne sposobnosti
 • prisustvo interesovanja, želja, sposobnosti i mogućnosti
 • nivo zdravstvenog stanja učenika
 • nivo socijalne inteleigencije
 • potrebe za kadrovima
 • mogućnost školovanja u mestu boravka, kaio i mogućnosti napredovanja i usavršavanja u struci.

Interese i želje treba uskladiti sa sposobnostimakoje osobe poseduju i na tom zasnovati izbor zanimanja.

Pri izboru zanimanja učenik i roditelj treba da prikupe informacije koje se odnose na sledeće:

 1. Šta radi u okviru nekog zanimanja i na kojem radnim mestima može raditi posle završetka srednje škole.
 2. u kojoj meri su neophodne specifične sposobnosti i osobine
  1. Fizičke (snagea, okretnost, brzina i sl.)
  2. Psihosenzorne (razlikovanje boja, sluha i sl.)
  3. Psihomotorne (spretnost prstiju, koordinacija pokreta i sl.)
  4. psihičke osobine i karakter (hladnokrvnost, razvijenost osećaja za teškoće drugih i sl.)
 3. Neophodna teorijska i praktična znanja iz pojedinih oblasti
 4. uslovi u kojima se obavlja rad
  1. Položaj tela pri radu
  2. Mesto (zatvoren ili otvoren prostor, terenski rad i sl.)
  3. Vlaga, temperatura, buka, opasnost po zdravlje
 5. Društvene potrebe za izabranim zanimanjem
 6. Mogućnost koja pruža zanimanje za dalje redovno školovanje.

Interese i želje treba uskladiti sa sposobnostima koje treba osoba posedovati i na tome zasnivati izbor zanimanja.

English French German Italian Russian

 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou