Modul 4- Exel-Tabelarni proračuni 41-54Č.

Ovde se nalaze časovi i predavanja iz oblasti MS Microsoft Exel 2003 !

title Filter      Prikaži #  
# Naslov članka Autor
1 54 - Pregledanje dokumeta pre štampe štampanje celog dokumeta, pojedinačnih strana i određenog broja kopija.
2 53 - Ispravljanje grešaka u formulama i tekstu
3 52 - Podešavanje dokumenta za štampanje
4 51 - Namena različitih tipova grafikona prikazivanje podataka tabele pomoću grafikona Srboljub!
5 50 - Formatiranje ćelija (broj decimalnih mesta,datum,valutu,procenat,poravnanje,prelom,orjentacija,spajanje ćelija, font,boja sadržaja i pozadine, stil i boja rama ćelije).
6 49 - Kopiranje formula relativno i apsolutno referenciranje ćelije
7 48 - Funkcije sumiranja, srednje vrednosti minimum maksimum prebrojavanja zaokruživanja. Logičke funkcije.
8 47 - Unošenje formula sa osnovnim aritmetičkim operacijama koristeći reference na ćelijama
9 46 - Provera znanja i davanje ocena za 2 tromesečje
10 45 - Dodavanje brisanje i premeštanje radnih listova
11 44 - Podesavanje dimenzija, premeštanje, fiksiranje i sakrivanje redova
12 43 - Menjanje tipa sardžaja ćelije sortiranje i filtriranje Srboljub!
13 42 - Unošenje podataka (pojedinačni sadržaji ćelija i automatske popune) Srboljub!
14 41 - Podešavanje radnog okruženja pod EXEL-om
English French German Italian Russian

 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou