Štampa PDF

Učenicima naše škole priredjena je stručna ekskurzija u Poljoprivrednoj školi u Aleksandrovcu.

 • Na dan Sv. Trifuna zaštitinika vinograda učenici su prisustvovali rezidbi u školskom vinogradu.



 



 



 



 

 • Posetili su muzej vinogradarstva

 



 



 

 • Ručali u učeničkom domu škole i videli kavalitet rada Poljoprivredne škole

 



 



 

Srednja škola Sveti Trifun i Poljoprivredna škola Priština Lešak potpisali su memorandum o saradnji i unapredjenju obrazovnog procesa nastave.

 



 



 



 



 

 

Direktori Branko Rajčić i Ivica Mihajlović, dipl.inž.agr. potpisali su u Aleksandrovcu Protokol o saradnji između Srednje škole "Sveti Trifun" sa domom učenika i Poljoprivredne škole Piština - Lešak

 

English French German Italian Russian

 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou