49 - Kopiranje formula relativno i apsolutno referenciranje ćelije

Štampa PDF

Uvodni deo

Ponavljanje zadnje lekcije

Isticanje cilja časa

Podesavanje dimenzija, premeštanje, fiksiranje i sakrivanje redova

Glavni deo

Kopiranje ćelija u Eksela može se izvršiti sledećom procedurom selektujemo ćeliju koju želimo da kopiramo pa desnim klikom odaberemo opciju COPY -> Dolazimo u polje gde želimo da napravimom kopiju ćelije izborom desnog klika nad ćelijom dobijamo dve opcije za pravljenje kopije:

 1. PASTE - Klasično kopira ćeliju sa svim podešavanjima koja je imala originalna ćelija
 2. PASTE SPECIAL - Specijalno kopiranje sa izborom svojstva koje je postavljeno nad originalnom ćeijom koje se posebno može kopirati. Opcije koje se mogu izabrati su:
. -:.
 • All - Kopiranje svih karakteristika (svojstava ) polja
 • Formulars - Kopiranje samo postavke formula sa originala
 • Values - Kopira samo natpis sadržaja ćelije
 • Formats - Kopira samo format polja
 • Comments -Kopira samo komentar koji postoji na originalnoj ćeliji
 • Validation - Kopira samo validacije polja

 1. Pojam RELETIVNOG referenciranja ćelija - prevlačenjem polja (poloću crne tačkice iz donjeg desnog ugla) desiće se automatsko postavljanje formula nad narednim ćelijama koje zavise strukturno slično kao originalna čime se vrši automatska postvaka zavisnosti polja. (primer: ako je pole C2 zavisilo od polja A2 i B2  prevlačenjem polje C3 zavisiće od polja A3 i B3 i tako dalje)
 2. Pojam APSOLUTNOG referenciranja - "ZAKLJUČAVANJE POLJA" pomoću $ podrazumeva apsolutnu zavisnost od zaključane kolone ili vrste ispred koje stoji $.

 • Zaključavanje po kolonama ako ispred slova koje označava kolonu stoji $ i horizontalnim prevlačenjem ne dolazi do promene kolone
 • Zaključavanje po vrstama ako ispred broja koji iznačava vrstu stoji $ i vretikalnim prevlačenjem ostaće zaključana vrsta
 • Zaključavanje POLJA ( i po kolonama i po vrstama ) bilo kako da se prevlači polje će ostati i u prevučenim formulama.

 

 

PREUZMI ====>>>> PREZENTACIJU


Završni deo

Ponavljanje i uvežbavanje predavanog garadiva

Domaći

 

English French German Italian Russian

 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou