48 - Funkcije sumiranja, srednje vrednosti minimum maksimum prebrojavanja zaokruživanja. Logičke funkcije.

Štampa PDF

Uvodni deo

Ponavljanje zadnje lekcije

Isticanje cilja časa

Podesavanje dimenzija, premeštanje, fiksiranje i sakrivanje redova

Glavni deo

 

 1. Funkcija sabranja - SUM
 2. Funkcija srednje vrednosti - AVERAGE
 3. Funkcija minimalnog broja
 4. Funkcija maksimalnog broja
 5. Funkcija prebrojavanja brojeva
 6. Funkcija decimalnog zaokruživanja
 7. Funkcija decimalnog zaokruživanja na veću cifru
 8. Funkcija decimalnog zaokruživanja na manju cifru

Na ovaj način postupno postavili smo formulu, tako možemo odabrati bilo koju aritmetičku operaciju (+,*, /,-)

 

Za složenije formule i funkcije moramo koristiti meni za funkcije koji postaje aktivan na mestu gde se prikazuje navigaciona lokacija polja odmah kada se u polju za formule fx unese znak jednakosti (=).

Tada u listi osnovnih funkcija u ponudi imamo:

 

 

Napisaćemo jedan niz brojeva u opsegu ćelija od A1 do A10:

Npr: 45,5,2,4,5,70,120,30,5,60

 

 • IF - Funkcija za uslovno odlučivanje zadaje se uslov (npr: ako je vrednost polja C2 > 5 onda ispiši poruku u polju D2 "broj je veći od 5" ako je manji onda ispiši poruku "Broj je manji od 5"). Moguća su složena zadavanja funkcije tako da se dolazi i do različitih složenih zaključaka zavisno od postavke funkcije. - praktična procedura postavke ovog primera je: selektujemo polje C2 i u polju fx unesemo = i selktujemo iz padajuće liste funkciju IF tako da dobijamo meni za IF naredbu gde se prvo unosi Logical_test(logički test) gde se unosi u polje B2>5 pa zatim u polju Value_if_true(odgovor za slučaj kada je uslov ispunjen) unosimo "Broj je veći od 5" dok u preostalom polju za slučaj kada uslov nije nije ispunjen Value_if_false unosimo "Broj je manji od 5".
 • AVERAGE - Funkcija za izračunavanje srednje vrednosti brojeva iz opsega (npr: Izračunaćemo srednju vrednost u polju C3 za opseg brojeva za niz brojeva od A1 do A10 - selektujemo polje C3 u polju fx unesemo =AVERAGE()zadržimo levi klik od A1 i povlačenjem preko sredine polja sve do A10 tako smo selektovali niz(opseg) i na kraju pritiskom na ENTER izvršiće se funkcija =AVERAGE(A1:A10))

 • MAX - Funkcija koja pronalazi maksimalan broj iz opsega (niza) brojeva koji se posmatra (npr: u polju C4 pronaći ćemo maksimalan broj iz opsega brojeva za niz brojeva od A1 do A10 - selektujemo polje C4 u polju fx unesemo =MAX()zadržimo levi klik od A1 i povlačenjem preko sredine polja sve do A10 tako smo selektovali niz(opseg) i na kraju pritiskom na ENTER izvršiće se funkcija =MAX(A1:A10))

 • SUM - Funkcija koja sumira opseg (niz) brojeva koji se selektuje (npr: u polju C5 izračunati sumu brojeva za niz brojeva od A1 do A10 (A1:A10) - selektujemo polje C5 u polju fx unesemo =SUM()zadržimo levi klik od A1 i povlačenjem preko sredine polja sve do A10 tako smo selektovali niz(opseg) i na kraju pritiskom na ENTER izvršiće se funkcija =SUM(A1:A10))

 • HYPERLINK - Zadaje se veza (link) koji postoji na internetu pri tome se navodi puna lokacija hiperlinka (hyperlink location) tipa www.hotmail.com pa naziv linka (Frendly name)
 • COUNT - Funkcija koja vrši prebrojavanje elemenata niza (opsega) (npr:u polju C6 prebroji se broj elemenata iz opsega za niz brojeva od A1 do A10 - selektujemo polje C6 u polju fx unesemo =COUNT()zadržimo levi klik od A1 i povlačenjem preko sredine polja sve do A10 tako smo selektovali niz(opseg) i na kraju pritiskom na ENTER izvršiće se funkcija =COUNT(A1:A10))

 • SIN - Funkcija koja prikazije matematičku vrednost trigonometrijske funkcije sinusa kada su ulazni elementi ugla u stepenima (npr: u poljuC7 izračunaćemo sin(A7) - selektujemo polje C7 i u fx unesemo =sin() i selektujemo polje A7 dobićemo sin(A7) u polju C7.

 • SUMIF - Funkcija koja vrši sabiranje ako je ispunjen neki uslov (npr: izvršićemo sabiranje u polju  C8 iz opsega brojeva od A1 do A10 ali tako da se sabiraju samo ocene koje su veličine broja 5)- praktična primena funkcije počinje selektovanjem polja C8 i upis u fx =pozivanjem iz padajuće liste funkcija SUMIF() dobijamo meni gde se nalazi polje RANGE (opseg ili niz) gde sada selektujemo niz brojeva od A1do A10 tako da dobijamo u polju Range A1:A10 Criteria (kriterijum) sabrati samo 5-ce
 • STDEV - Izračunavanje standardne devijacije na selektovanom nizu(opsegu) brojeva (npr: prikazaćemo u polju C9 standardnu devijaciju(odstupanje) za niz brojeva od A1 do A10 - selektujemo polje C9 u polju fx unesemo =STDEV()zadržimo levi klik od A1 i povlačenjem preko sredine polja sve do A10 tako smo selektovali niz(opseg) i na kraju pritiskom na ENTER izvršiće se funkcija =STDEV(A1:A10))

 • COUNTIF - Funkcija za prebrojavanje prema zadatom kriterijumu (npr: u polju C10 prebroji se broj elemenata iz opsega za niz brojeva odA1 do A10 - selektujemo polje C10 u polju fx unesemo =COUNTIF()zadržimo levi klik od A1 i povlačenjem preko sredine polja sve do A10 tako smo selektovali niz(opseg) u polju Range zatim unesemo Criteria (kriterijum šta želimo da brojimo npr samo 5-ce)=COUNTIF(A1:A10;5) i na kraju pritiskom ENTER dobijamo konačno prebrojavanje 3.

 

 

PREUZMI ====>>>> PREZENTACIJU


Završni deo

Ponavljanje i uvežbavanje predavanog garadiva

Domaći

 

English French German Italian Russian

 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou