15-WWW, veb - pregledač (vrste, otvaranje i podešavanje). Korišćenje pretraživača (osnovno i napredno)

Objasni pojmove hiperteksta i WWW. Koristi sadržaje sa veba (WWW - servisa). Pronalazi sadržaje na vebu pomoću pretraživača Osnovne pojmove koje moramo da poznajemo su: Web pregledač: predstavlja softver koji je instaliran na našem računaru i služi da prikaže web prezentaciju kada unesemo u njegovoj adresnoj liniji u formatu www.imeprezentacije.domen Najpoznatiji internet pregledači su:

Pojam web pregledač predstavlja instalirani softver na računaru (korisnički) koji služi za prikaz i pregled web stranica i njihovih sadržaja !

 1. Internet Explorer ( prateći pregledač svakog Windows operativnog sistema)
  • Pogledaj prezentaciju o okruženju u Internet Exploreru>>>>PREZENTACIJA
 2. Mozila (prateći pregledač svakog Linux ali postoji instalacija i za Windows sisteme)
 3. Opera (posebno se instalira u svakom operativnom sistemu)
 4. Google Crome (posebno se instalira u svakom operativnom sistemu) >>> PREZENTACIJA INSTALACIJE WEB PREGLEDAČA
 5. Safari (prateći pregledač savkog Mac operativnog sistema ali postoji instalacija i za druge sisteme)

INTERNET PREGLEDACI

INTERNET PREGLEDAČI

Pojam web pretraživač predstavlja INTERNET SERVIS za pretrtaživanje i pronalaženje podataka na internt stranicama u zavisnosti od zadatih ključnih reči (kriterijuma).

Najpoznatiji univerzalni internet pretraživači su:

 1. Google
 2. Yahoo
 3. Bing - MSN
 4. Pogodak

Ostali namenski pretraživači koji se koriste za pronalaženje sadržaja za preuzimanje tipa muzike, filmova, softvera itd.

 1. Torenti
 2. Tool-Barovi virtuelni mreža

English French German Italian Russian

 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou