Modul 1- Osnovi računarske tehnike od 1-12Č

Ovde se nalaze časovi i predavanja iz oblasti Hardverske i Softverske organizacije računarskog sistema

title Filter      Prikaži #  
# Naslov članka Autor
1 2- Istorija elektronskih digitalnih računara Srboljub!
2 3- Blok šema Fon-Nojmanovog modela računarskog sistema. Jedinice za merenje količine podataka (bit, bajt, redovi veličina) Srboljub!
3 4- Osnovne komponente računara i njihov uticaj na performanse računara. Struktura PC-a. Srboljub!
4 5- Vrste i podela softvera. Glavne funkcije OS-a. Podešavanje radnog okruženja(pozadinaradne površine, sat, kalendar,jezik tastature, rezolucija monitora..) Srboljub!
5 6- Koncept organizacije datoteka i fascikli. Tipovi datoteka. Srboljub!
6 7- Tekst editor i crtanje koje postoji u OS
7 8- Instalacija operativnog sistema i korisničkog softvera. Pojam i arhiviranje podataka. Srboljub!
8 9- Programi za zaštitu računara od štetnog softvera.Vrste licenci,autorska prava i zaštita podataka. Srboljub!
9 10- Instalacija perifernih uređaja. Deljenje resursa u okviru lokalne mreže. Podešavanje parametara štampe. Srboljub!
10 11- Faktori koji štetno utiču na zdravlje korisnika računara, životnu sredinu i mere zaštite za njihovu minimizaciju Srboljub!
11 12- Provera znanja
English French German Italian Russian

 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou