3- Blok šema Fon-Nojmanovog modela računarskog sistema. Jedinice za merenje količine podataka (bit, bajt, redovi veličina) - Centralna memorija

Štampa PDF
Indeks članka
3- Blok šema Fon-Nojmanovog modela računarskog sistema. Jedinice za merenje količine podataka (bit, bajt, redovi veličina)
Centralna memorija
Aritmetičko-logička jedinica
Kontrolna jedinica
Jedinice spoljašnje memorije
Ulazne jedinice
Izlazne jedinice
Sve strane

Centralna memorija

Računar obrađuje podatke izvršavajući naredbe koje se nalaze u programima. Programi i podaci koji se obrađuju čuvaju se u unutrašnjoj (centralnoj) memoriji. Ova memorija se sastoji od elektronskih kola koja mogu imati dva stanja, koja se obično obeležavaju sa 0 i 1 (0-nema napona i 1-ima napona).Ova kola se zovu bit (binary digit). Ova količina memorije je veoma mala pa sa bitovi u memoriji udružuju u grupe (registre), koji su kod personalnih računara obično dužine 8 bita. Ovakva grupa bitova zove se bajt (byte). Jedan bajt ima 8 bitova i on može imati 28 (256) različitih kombinacija nula i jedinica. Svaki bajt u memoriji računara ima svoju adresu na kojoj se nalazi, koja se koristi prilikom upisa ili čitanja podataka. 
8 bitova=1 B (bajt)

 

1 0 0 1 1 1 0 1
Veće merne jedinice su:
0 ili 1 – bit
8 bitova=1 B (bajt)
1024 (210)B =1kB (kilobajt)
1024 (210)kB=1MB (megabajt)
1024 (210)MB=1GB (gogabajt)
1024 (210)GB=1TB (terabajt)
Pored grupisanja u registre po 8 bita, moguća su grupisanja u veće jedinice: 16 bita (halfword), 32 bita (word), a uvedene su i nove grupe od 66 i 128 bita.
Centralnu (operarativnu) memoriju računara čini ROM i RAM.

Za rad PC računara neophodna je memorija pošto se u njoj tokom rada smeštaju programi koji se izvršavaju, kao i podaci koji se tim programima obrađuju. Centralna memorija se deli na tri tipa memorije: RAM, ROM i keš (cache). Kapacitet memorije izražavamo u bajtovima ( sastoje se od 8 bita) , odnosno većim jedinicama: kilobajt (Kb) i megabajtovima (Mb).


RAM ( Random Access Memory ) predstavlja najveći deo memorije.

 • Osobina RAM memorije je da se svakom njenom bajtu može slobodno pristupiti nezavisno od prethodne memorijske lokacije, s tim da se u nju podaci mogu i upisivati (write) i očitavati (read) iz nje. Svakim upisom podatka u neku lokaciju, njen prethodni sadržaj se automatski gubi.
 • Druga važna osobina RAM memorije je da ona podatke koji se u njoj nalaze zadržava (čuva) samo dok postoji napon napajanja na njoj. Čim nestane napona napajanja, kompletan sadržaj memorije se gubi i prilikom ponovnog dolaska napona napajanja (pri sledećem uključenju računara) ona je potuno prazna.

Zbog ovakvih osobina RAM memorija je veoma pogodna za izvršavanje programa i obradu podataka. Zato se programi i podaci učitavaju u RAM memoriju (obično sa hard diska) i tu ih koristi mikroprocesor izvršavajući učitane programe i njima obrađuje dobijene podatke. On to može da radi samo u ovoj memoriji pa se zato RAM memorija obično naziva i radna memorija. Brzina rada računara je direktno proporcionalna s količinom RAM memorije. Povećanjem RAM memorije znatno će mo ubrzati rad računara.

sl. RAM

Danas se koriste DDR SDRAM (Double Data Rate Synchrounus DRAM) memorijski moduli ili kraće DDR moduli koji imaju 184 npina kao i njena nova varijanta DDR2 ( sa 240 pinova) i DDR3 .

Karakteristike nekih savremenih RAM:

1.Kingston KVR 512MB SDRAM 133 CL3 DIMM

·Standard 64M X 64 Non-ECC 133MHz 168-pin Unbuffered DIMM (SDRAM, 3.3V, CL3, Gold) 

sl. SD RAM

Tehničke karakteristike:

Kapacitet 512  MB
Brzina rada 133  MHz
CL CL 3
Tip memorije SD RAM

2.PQI DDR 2GB PC400 CL2.5 Turbo Kit

·Interfejs: SSTL 2 184-pin DIMM 
·Data Transfer Rate: 3.2 Gps 
·Potrošnja: 2.5 V 
·Dimenzije modula: 133.35 x 30 x 6.2 mm

sl. DDR RAM

Tehničke karakteristike:

Kapacitet 2048  MB (2 x 1024MB)
Brzina rada 400  MHz
Tip memorije DDR
CL CL 2.5

3.Kingston KVR 1GB DDR2 800Mhz kit of two

·Standardni 240-pinski 64M x 64 non-ECC nebaferovani DIMM moduli (SDRAM-DDR2, 1.8V, CL5, FBGA, Gold) 
·Kapacitet: 2 x 512MB 
·Brzina: 800MHz

sl. DDR2 RAM

Tehničke karakteristike:

Kapacitet 1024  MB (2 x 512MB)
Brzina rada 800  MHz
Tip memorije DDR II
CL CL 5

4.PQI DDRIII 512MB PC1066 CL7

 • 512 MB 1066MHz DDR3 Non-ECC CL7 DIMM
 • Standardni 128M X 64 240-pinski non-ECC nebaferovani DIMM (SDRAM-DDR3, 1.5V, CL7, FBGA, Gold) modul

sl. DDR3 RAM

Tehničke karakteristike:

Kapacitet 512  MB
Brzina rada 1066  MHz
Tip memorije DDR III
CAS latencija CL 7

ROM ( Read Only Memory) koristi se za čuvanje programa i podataka koji su potrebni za pokretanje računara pri uključivanju. Najvažnije osobine su:
·sadržaj ove memorije možemo samo čitati i
·ona ne gubi sadržaj po isključivanju računara.

 

Katalog proizvoda.English French German Italian Russian

 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou